Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Delovnega sodišča v Kopru, ki je stavko SŽPD iz leta 2011 razglasilo za nezakonito. Po prvih ugotovitvah in posvetih menimo, da višje sodišče ni upoštevalo bistvenih elementov pritožbe, ki smo jih navedli.

Menimo, da je prezrlo naše pripombe, da je sodišče prve stopnje napačno interpretiralo izjave nekaterih prič, saj se o tem sploh ni izreklo. Enako je nerazumljivo in netočno, da smo v SŽPD prvega dne stavke zavrnili izvedbo več del, katera je nuno opraviti brez zadržkov, ker prvostopenjsko sodišče obravnava samo vagone z gorivom, višje pa tudi frigo-kontejnerje in sadje, ter neznan nevarni tovor. Niti vagonov z gorivom nismo zavrnili, ampak smo delu pristopili z zamikom dveh ur zaradi usklajevanja z nalogodajalcem.

Višje sodišče je s svojo odločitvijo grobo poseglo v pravico do stavke, saj je minoren zaplet od prvega dne stavke, s površno in ignorantsko obravnavo izrabilo za razglasitev nezakonitosti. Zato bomo nadaljevali pravni boj na Vrhovnem sodišču.

V Sindikatu žerjavistov p.d. – Luka Koper trdno stojimo za uspešno stavko, kjer smo ubranili poskus razvrednotenja delavcev skozi povečanje delovne obveznosti v skrajnje nevarnih delovnih razmerah v tistem času. Če stavke ne bi bilo bi večina nas zaposlenih Luke Koper bila danes nezaposlena ali v prekernem razmerju pri enem od IPS podjetij. Odločni smo nadaljevati delavski boj in braniti svoje težko priborjene pravice!