SINDIKATA ŽERJAVISTOV POMORSKIH DEJAVNOSTI – LUKA KOPER

SINDIKALNO LETO 2018


Spoštovane članice in člani SŽPD,

leto 2018 je naokoli. V tem, za našo organizacijo zelo intenzivnem obdobju, med drugim tudi preizkušanja naše vztrajnosti, mobilizacijske sposobnosti, moči, solidarnosti in enotnosti, smo bili večkrat brutalno napadeni tako s strani uprave, kot s strani nadzornega sveta in države, s podlimi prijemi je po nas neuspešno udarjalo tudi nekdanje vodstvo Mestne občine Koper. Zmagali smo vse bitke, postali zrelejši, okrepili in strnili svoje vrste in, kar je najpomembnejše, postali smo močnejši kot kadarkoli prej! A da danes lahko ponosno zatrdimo prej rečeno, je potrebno pregledati celotno dogajanje med letom.

Izvršni odbor SŽPD                                                         

 Koper, Januar 2019

Konec leta 2017 se zamenjajo vsi člani uprave Luke Koper, razen delavskega direktorja, funkcije zasedejo kadri, ki so jih v večini postavili “operativci” stranke SMC in nekdanji koprski župan. Prva poteza nove uprave je brutalen napad na sindikat, in sicer s podajanjem odpovedi pogodbe o zaposlitvi enemu vidnejših članov našega sindikata. Z enotnostjo in presežkom solidarnosti zmagamo tudi ta boj.

Lekcija med drugim napoveduje tudi drugačne čase tako v državni politiki, kot na lokalni ravni, v samih pogajanjih pa izborimo sporazum, s katerim:

  • uprava umakne tožbo proti našemu članu in se zaveže, da ne bo uvedla disciplinskih postopkov zoper zaposlene zaradi dogajanj v zaostreni situaciji,
  • uprava se zaveže, da bo v prihodnje zaščitila ter pravno in moralno pomagala in nudila strokovno pomoč vsakemu zaposlenemu, ki bo kakorkoli udeležen v nezgodi pri delu in bo ravnal v skladu z internimi navodili in predpisi oziroma v skladu z običajnimi in ustaljenimi postopki v delovnem procesu,
  • prenovijo se tehnološki postopki, pri čemer sodelujeta naš sindikat in Svet delavcev Luke Koper,
  • SŽPD postane posvetovalno telo pri izdelavi akcijskega plana razreševanja razmerij IPS delavcev.

Spomladi in poleti potekajo intenzivna pogajanja. Najprej dosežemo, da so predstavniki sveta delavcev vključeni v kadrovsko komisijo Luke Koper pri zaposlovanju IPS delavcev. To je ocenjeno kot zelo pozitivna praksa, kar dokazuje, da bi sindikati morali imeti večjo vlogo pri zaposlovanju. Podobne prakse že poznajo v naprednejših evropskih pristaniščih.
Dosežemo tudi, da se bo neposredno v Luko zaposlilo veliko več delavcev, kot pa je v štartu načrtovala uprava, ki je želela v celoti izločiti enega od terminalov in ga oddati v outsourcing. V kolikor bi prvi poskus bil uspešen, bi lahko odštevali dneve do popolnega razparceliranja Luke Koper najboljšim ponudnikom, s tem pa bridki konec za vse nas. Z vztrajnostjo dosežemo, da se v letih 2018 in 2019 v Luki zaposli približno 600 novih delavcev (redne zaposlitve in zaposlitve iz akcijskega načrta IPS), za predvidenih 350 agencijskih delavcev pa bo veljala podjetniška kolektivna pogodba. Drugače povedano, za skoraj 1.000 delavcev to pomeni dostojno plačilo in boljši standard od slovenskega povprečja. Še naprej pa se vztraja, da se bo na deloviščih Luke Koper zares uveljavilo pravilo enakega plačila za enako delo in da se število prekarnih delavcev zniža na najmanjšo možno mero.

SŽPD se odloči za zamenjavo delavskega direktorja, Vojko Rotar nastopi mandat s 1. marcem. To se izkaže za dobro potezo sindikata, saj so premiki na področju varnosti, ekologije in pogojev dela v devetih mesecih zelo opazni.

S poletjem se začne prenova garderob in drugih prostorov, potrebnih za večje število zaposlenih. Celoten avtomobilski terminal se predvidoma do februarja 2019 preseli v popolnoma prenovljene prostore v nekdanjem skladišču Troples ob Inpu. Za tem se bo začela prenova objekta kontejnerskega terminala, ki zajema celovito preureditev obeh nadstropij in širitev garderobnih kapacitet v spodnji etaži. Hkrati se nadaljujejo prenove garderobnih prostorov na drugih terminalih: v teku je sanacija garderob in tušev na terminalu generalnih tovorov, odprto je javno naročilo za prenovo pritličja Operativno vzdrževalnega objekta za potrebe terminala razsutih tovorov, prav tako za prenovo objekta ex Pacorini za potrebe garderob in sanitarij s tuši. Že v fazi gradnje je ureditev dodatnih 40 garderobnih mest s sanitarijami v objektu ex Tagros, najkasneje do oktobra 2019 bo ob stavbi kontejnerskega terminala predvidoma nameščeno novo naselje z garderobami (mobilne enote, zabojniki) za potrebe tega terminala.

Preurejenih bo tudi šest točk za počitek na različnih lokacijah po Luki Koper (klopi, nadstreški, napeljava instalacij in sanitarije, kjer je to mogoče).

Zaradi posameznih primerov naših članov in drugih zaposlenih, se spremenijo interni akti družbe, ki zaposlenim z zdravstvenimi težavami omogočijo napredovanje na višje delovno mesto kljub začasnemu neizpolnjevanju vseh pogojev (skupna delovna doba v Luki Koper oziroma dosežena starost), ob zavezi delavca, da bo v prihodnosti pridobil ustrezno stopnjo izobrazbe.

Vodstvo družbe skupaj z nekaterimi kapitalskimi nadzorniki in prijateljsko revizijsko hišo, ki so jih nastavili predstavniki globoke države, želi oblikovati neverjetnih 100.000.000 eur rezervacij za morebitne tožbe in jih kot plen ponuditi lakomnim odvetnikom in svetovalcem. Domnevno zgodovinsko oškodovanje Luke Koper vsaj delno ustavimo, prav tako apetite po rezervacijah, ki so kljub neupravičenosti po javno objavljenih podatkih težke več kot 15 milijonov evrov.

V letu 2018 se izplačajo tudi prvi pozaposlitveni zaslužki, ki so sicer pod polovico zastavljenega maksimalnega zneska. Aprila podpišemo sporazum za povečanje zneska, ki ga delodajalec vplačuje v sklad za pozaposlitvene zaslužke, in sicer iz 20 eur mesečno na 55 eur mesečno na zaposlenega. S tem pričakujemo, da bo sklad že v letu 2019 izplačeval najvišje zastavljene zneske, tj. 25.000 evrov bruto.

Maja se aktivno vključimo v referendumsko kampanjo o drugem tiru in praktično edini branimo interese Luke Koper in lokalnega prebivalstva ter državno suverenost, saj javnosti razkrijemo, da nas želi država razprodati za drobiž. Madžarom so bila namreč obljubljena zemljišča, namenjena širitvi Luke Koper, kar pa bi pomenilo omejitev Luke in njenega poslovanja, na dolgi rok pa tudi uničenje družbe in njene konkurenčnosti. Za tem je uprava, po poročanju medijev, skupaj s takratnim lokalnim veljakom, želela podpisati za podjetje in državo škodljivo pogodbo o dragem najemu parcel na ankaranski bonifiki v lasti lokalnega gradbenega podjetja, kar se uspešno prepreči. Hkrati se sprožijo postopki za ustrezno in zakonito pridobivanje zemljišč, s tem pa se Luki in državi prihrani kar nekaj milijonov evrov.

Z novo vlado pride nova infrastrukturna ministrica, ki se javno izreče, da Madžarov v Kopru ne bo. Velika zmaga SŽPD, kjer premagamo vodstvi dveh držav, lokalno združbo v odhajanju in preprečimo škodljive miljardne posle!

Pred enim letom ustanovljen Skupni svet delavcev SDH, tj. Skupni svet delavcev družb, ki so v polni ali večinski lasti države, se tudi formalizira, predsednik luškega sveta delavcev pa postane namestnik predsednika SSD SDH. Gre za zgodovinski premik in dosežek na nacionalnem nivoju v delavskem  soupravljanju.

V vidu prihajajočih parlamentarnih volitev sodelujemo na okrogli mizi “Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer predstavnikom političnih strank zastavimo konkretna vprašanja o razvoju pristanišča in drugem tiru železniške povezave med Koprom in Divačo.

Junija, tj. ob začetku implementacije Akcijskega načrta IPS se ustanovi bratski Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – z ramo ob rami (SŽPD-RR). Združuje vse delavce, ki delajo na območju Luke Koper, niso pa zaposleni v družbah Skupine Luka Koper. Namen tega sindikata je, da z enotnostjo delavcev in ob podpori SŽPD ustvari moč, ki naj prepriča delodajalce in ostale vplivne subjekte, da dosledno izvedejo Akcijski načrt in pri tem zagotovijo enake pravice iz dela in plačilo pri vseh oblikah dela v Luki Koper. Pri tem naj se zaposlitve izvedejo tako, da bo sprejeto kar največje možno število delavcev, ki so že izkušeni v delu pri IPS-ih. Idealiziran cilj sindikata SŽPD-RR je samoukinitev, ko bodo vsi delavci v Luki zaposleni v družbah Skupine Luka Koper.

Uvedemo dan odprtih vrat, in sicer ob četrtkih med 12. in 16. uro, ko se člani lahko oglasite v sindikalni pisarni na Ankaranski 7a v Kopru, kjer se lahko s predstavniki sindikata pogovorite o težavah na delovnem mestu in morebitnih rešitvah le-teh.

Junija tudi priredimo zdaj že tradicionalno fešto ob obletnici ustanovitve sindikata, tokrat že enajsti. Vabilu se odzovejo bratje iz drugih evropskih pristanišč, s katerimi sodelujemo v »International dockworkers council« (IDC), gostimo tudi sindikalne kolege iz pristanišča v Rijeki in Baru, ravno tako pa se praznovanja z veseljem udeležijo tudi Puntarji, člani Civilne fronte Vstala Primorska – vstani Slovenija in sindikalni aktivisti iz zagrebške »Baze za radničku incijativu i demokratizaciju« (BRID), ki že vrsto let organizirajo sindikalne delavnice in seminarje, katerih se pogosto udeležujemo.

Za višanje že visokih poletnih temperatur poskrbita luška uprava in vodstvo Mestne občine Koper, ki želita podpisati pismo o nameri, kar predstavniki zaposlenih izvejo tik pred predvidenim podpisom in z močnim nasprotovanjem Sveta delavcev preprečijo ter dosežejo dopolnitev listine. Na novo je bilo dogovorjeno, da se Luka iz omenjenih površin umakne takrat, ko bodo zagotovljene dodatne – nadomestne površine za pretovorno dejavnost. Prvotna vsebina pisma je bila za Luko naravnost škodljiva, med drugim je nekdanji župan želel, da se Luka umakne iz I. in II. pomola do 1. 1. 2019, kar bi pomenilo izgubo privezov za ladje za Terminal generalnih tovorov in nekaj skladišč, s čimer bi se resno ogrozilo delovanje tega terminala. Najbrž ni slučaj, da se v prvi polovici leta 2019 odpira nov terminal za generalne tovore v Trstu.

Čez poletje in v začetku jeseni SŽPD pripravi 14 zahtev za vodstvo družbe. Nujno je potrebno boljše ovrednotiti nekatera delovna mesta. Želimo tudi zavarovati dosežen karierni razvoj. Delavci po letih velikih naporov ne smemo doživeti padca plače zaradi izgube pogojev. Zahtevamo plačano šolanje, da se nam z leti omogoči napredovanje. Dolgoletni delavci moramo imeti prednost v možnosti napredovanja. Pogajanja so v teku in bodo najverjetneje zaznamovala leto 2019.

Združenju nadzornikov Slovenije je delavska participacija trn v peti in jo želi sistemsko uničiti s t. i. “Priporočili dobrih praks sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe”. V SŽPD se ostro odzovemo na nedopustno poseganje v avtonomijo svetov delavcev in sindikatov ter želji po pokoravanju delavskih nadzornikov, Združenje svetov delavcev Slovenije pa priporočila zavrne.

Jesen tudi zelo popestrijo lokalne volitve, kjer nekdanji župan medijsko brutalno napada SŽPD ter žali in ponižuje luške delavce. SŽPD se na te provokacije odzove in pripravi pregled 16-letne gonje lokalnega oblastnika zoper Luko Koper in luške delavce. Občani se na koncu odločijo za zamenjavo sistema diktature lokalne oblasti.

Decembra vsi zaposleni prejmemo zasluženo rekordno 13. plačo, ki ni nikoli samoumevna, temveč posledica prizadevnosti delavcev pri doseganju zastavljenih ciljev in vztrajnosti SŽPD pri zagotavljanju primernega plačila zanje. Na silvestrovo podpišemo tudi sporazum o izplačilu enkratnega zneska za vse zaposlene iz naslova rasti dodane vrednosti (t. i. 14. plača). Decembra izdelamo še sindikalne zapestnice in plastificirane članske izkaznice, ki jih razdelimo januarja 2019.

V družbi INPO, d. o. o. se pogajamo za povišanje RDV, ki bi bil izenačen z zaposlenimi v matični družbi. V družbi Adria Terminali, d. o. o. se skušamo dogovoriti za priključitev sporazumu o pozaposlitvenem zaslužku (odpravnini). Predstojijo pogajanja za ureditev pogojev dela in plačila ter sklenitev kolektivnih pogodb v družbah Piloti Koper, d. o. o. in Adria-Tow, d. o. o

MEDNARODNA IN SOLIDARNOSTNA SCENA

Preko naših predstavnikov smo aktivni tudi na mednarodni sceni, saj podpremo naše brate v ladjedelnicah v Puli in Rijeki, kjer se borijo za obstoj podjetja Uljanik in 1. maj. Obiščemo luške brate v Črni Gori in Rijeki. Udeležimo se srčnih demonstracij v Lizboni (Portugalska), tudi pred tamkajšnjim parlamentom, kjer se skupaj borimo za pravice prekarnih delavcev, ki so dobesedno zasužnjeni. Solidarnost med pristaniškimi delavci presega nacionalne meje, spomnimo, da smo velike mednarodne solidarnosti bili deležni v času zaostrenih razmer v našem pristanišču leta 2016.

V luki francoskega mesta Marseille se v okviru delovne skupine IDC Europe udeležimo koordinacije sindikatov evropskih pristanišč in zastopnikov sindikatov za varstvo in zdravje na delu. V oktobru v Londonu poteka letna skupščina IDC Europe, ki je identificirala trenutna žarišča najbolj intenzivnih sindikalnih bojev luških delavcev.

Skupaj z več tisoč sindikalisti, delavskimi aktivisti, predstavniki raznih civilnih organizacij in posamezniki iz Italije in Slovenije se udeležimo protesta in shoda v Trstu proti nikoli zares zamrlemu fašizmu.

Prav tako naši predstavniki sodelujejo na mednarodnih dogodkih v Zagrebu (sindikalni seminar in delavnice za sindikate iz prometa in logistike) in Gradcu (izmenjava praks sindikalistov in sindikalnih aktivistov s poudarkom na mladih).

Na domači sceni aprila podpremo stavko velenjskih rudarjev, združenih v Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), in udeležimo se protesta v Starem trgu pri Ložu v podporo predsedniku sindikata, kjer je podjetje Kovinoplastika Lož, d. d. le-temu podalo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

ČLANSTVO SŽPD V ŠTEVILKAH, ODVISNE DRUŽBE LUKE KOPER TER

PILOTI KOPER in ADRIA TOW

  31. 12. 2017 31. 12. 2018
Luka Koper, d.d. 474 603
Ostale družbe 113 127
SŽPD-RR / 171
SKUPAJ 587 901

V letu 2018 naše skupno članstvo poraste za več kot 53 %. Pridružijo se nam tudi zaposleni v podjetjih Piloti Koper in Adria-Tow. Konec leta 2018 na deloviščih Luke Koper SŽPD združuje 901 člana, ki se skupaj borimo za pravice delavcev. Porast članstva je najboljši znak, da smo delavci prepoznali resničen in odločen delavski boj za boljše službe, ki zavzema tudi boj za enakopravnejšo družbo in dostojnejše življenje vseh ljudi, pri čemer je solidarnost eden od temeljev. Hkrati smo skozi leta boja dozoreli in dobro spoznali, da so prav vse pravice izborjene, ne ponujene, še manj pa podarjene in da se lahko le z enotnostjo in številčnostjo pravično pogajamo, ne da bi z mize pobirali le drobtine ali se zadovoljili z nasmehom in stiskom roke. Aktivni smo tudi na naši spletni (www.szpd.si) in Facebook strani, v letu 2018 smo objavili preko 60 novic, izjav, odzivov, podpor in komentarjev. FB stran v letu 2018 začne spremljati preko 1.000 novih oseb: na prvi dan leta 2018 jih je bilo 1087, na zadnji dan leta 2018 štejemo 2233 oseb, ki spremljajo naš FB.