Čestitamo članom Sindikata Marjetica Koper in vsem delavcem, ki ste se organizirali ter pogumno in odločno napovedali, da ne boste več trpeli samopašnosti namišljenih malih bogov, ki brezvestno ignorirajo tudi najbolj osnovne zaveze po zakonu, kot je spoštovanje Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki nalaga dvig najnižjih plač v dejavnosti za skromen znesek z začetkom tega leta. Prav taka je tudi zahteva po ureditvi kolektivnega nezgodnega zavarovanja zaposlenih za vsaj tako hude zadeve, kot so poškodbe pri delu, ki ste jim delavci v dejavnosti s težkimi pogoji dela nedvomno zelo izpostavljeni.

Neodzivanje (zdaj že bivšega) poslovodstva na dialog s sindikatom ostro obsojamo ter vas podpiramo v boju za dostojanstvo in zakonsko zagotovljene pravice, kajti le pravično in dobro plačani delavci lahko gospodarno in kvalitetno opravljamo svoje delo, v Marjetici še posebno, saj je vaše delo v dobro vseh prebivalk in prebivalcev tega okolja!

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper je podpiral, podpira in bo vedno podpiral vse, ki se kakorkoli borijo proti lopovom na oblasti, proti kratenju človekovih in delavskih pravic ter proti lobijem, ki za lastno korist uničujejo naše skupno dobro in nam pred očmi razkrajajo okolje v katerem živimo! SŽPD solidarno z vami – do zmage!Koper, 20. 2. 2020

V vednost:
– v. d. direktorja Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o.
– župan Mestne občine Koper
– župan občine Ankaran
– župan občine Izola
– župan občine Piran

(foto: Marjetica Koper)