Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) bomo budno spremljali nadaljevanje postopkov izbire agencij za posredovanje kadrov, ki sledi današnjemu javnemu odpiranju prispelih ponudb, in sproti preverjali, ali bodo delavcem, ki bodo v Luka Koper opravljali dela v okviru t. i. “agencijskega stebra”, zagotovljeni pogoji dela, ki so v celoti primerljivi s tistimi za redno zaposlene v Luki Koper.

S takimi zagotovili s strani uprave družbe smo tudi delno soglašali s strategijo IPS, predvsem v luči zaveze, da bodo agencijski delavci po zaključeni fazi implementacije strategije postopoma prezaposleni v Luko Koper povsod tam, kjer se bo izkazala stalna potreba po delu.

Borba SŽPD za dokončno ureditev statusa IPS delavcev se je začela že v letu 2011. Ko smo že takrat glasno opozarjali, da je sistem potreben temeljite prenove, smo bili skupaj z delavci, ki so želeli spremembe na boljše, praktično osamljeni in proti sebi imeli vse današnje samooklicane odrešenike delavcev IPS, ki gradijo kariero na račun tistih, ki so in še danes potrebujejo pomoč. Borbi se je letos pridružil še bratski Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – z ramo ob rami (SŽPD-RR). Skupni cilj obeh sindikatov je izenačitev pogojev dela za vse delavce v pristanišču: redno zaposlene, agencijske delavce in zaposlene pri zunanjih pogodbenih partnerjih, s poudarkom, da bo čim več redno zaposlenih oziroma da se progresivno zmanjšuje agencijsko in storitveno delo na najmanjši možni obseg. Ob tem pričakujemo popolnoma zakonito poslovanje tako agencij, kot tudi zunanjih pogodbenih partnerjev, ki bodo izbrani za posredovanje kadra, ter da bo sedanjim IPS delavcem nov sistem prinesel izenačitev pogojev na katerega so čakali vrsto let.

Zavedamo se, da se borba še ni končala, zato bomo ohranjali aktivno vlogo pri implementaciji strategije IPS in vztrajali pri tem, da lastnike, nadzornike in upravo Luke Koper prepričamo v to, da izkoriščanje delavcev ni način za doseganje konkurenčnosti, dobičkov in dodane vrednosti v družbi.

Naj dodamo, da je bilanca danes kljub vsemu pozitivna. Med rednimi zaposlitvami in začasnim najemom agencij za posredovanje kadrov, iz katerih se bodo zaposleni postopoma prelivali v Luko Koper, lahko skupaj seštejemo več kot 650 novih delovnih mest v enem samem letu. Gre za konkretne številke in usode ljudi, sodelavcev, s katerimi bomo gradili prihodnost Luke Koper.