Odhod nekdanjega predsednika uprave Luka Koper Dragomirja Matića k najtesnejšemu konkurentu Luke Koper, ki je v tem trenutku tržaško pristanišče, v Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) spremljamo z zaskrbljenostjo.

Če damo na stran sicer izredno pomembna etična poslovna načela, ki so lahko bila prekršena s strani vseh vpletenih, je današnji kadrovski premik poraz za vse, predvsem za politiko prejšnje vlade. Preko svoje sile je sestavila in nastavila neprimeren nadzorni svet Luke Koper, ki je za svojo poglavitno nalogo imel odstavitev Matića, ne glede na ceno. Če po eni strani nadzorni svet danes sestavljajo tudi strokovnjaki, po drugi v njem na ključnih funkcijah sedijo tudi poslovno nepodkovane osebe, brez ustreznih strokovnih referenc, znanja in potrebne širine pri dojemanju pomembnosti razvoja koprskega pristanišča in pozicioniranju Slovenije kot osrednje logistične platforme za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Kljub temu, da je odstavitev Matićeve uprave pod diktatom SDH organiziral izkušen pravnik, se je ta zaključila z najslabšim možnim scenarijem. Kot lahko razberemo iz medijev, nadzorni svet ob odstavitvi nekdanje uprave ni poskrbel niti za osnovno pravno zaščito poslovnih skrivnosti in informacij, ki so danes najbolj vroče tržno blago v pristaniščih Severnega Jadrana.

V SŽPD opozarjamo, da so zaradi nepremišljenega načina nasilne odstavitve prejšnje uprave iz Luke Koper potencialno ušle najbolj pomembne poslovne skrivnosti Luke Koper, ki so nedvomna prednost, na podlagi katerih sosedje iz Trsta napovedujejo preboj v razvoju novih, nam konkurenčnih pristaniških dejavnosti.

Že slabim novicam je potrebno dodati še slabo izkušnjo s prejšnjo, Cerarjevo vlado in dolgoletno samopašno politiko koprske lokalne oblasti, ki sta razvoj pristanišča in slovenske prometne logistike ovirali na vsakem koraku in si bolj kot za skupno dobro, prizadevali za podmizne dogovore z Madžari in drugimi poslovnimi predatorji. Na tak način sta Luka Koper in Slovenija izgubili pomemben razvojni cikel, ki ga bomo ponovno dohiteli le s težkimi napori in odločno državno politiko, ki ne bo več delovala s figo v žepu, temveč z željo po razvoju države in njenega gospodarstva ter blaginje ljudi. Škoda je še toliko večja zaradi odhoda ključnih vodstvenih kadrov, ki so nezadovoljni z neoperativnostjo nove uprave in pomanjkanjem prave poslovne vizije, na kar je SŽPD upravo že večkrat opozoril.

Zahtevamo, da vse pristojne institucije resno in z najvišjo stopnjo nujnosti obravnavajo malomarno ravnanje nadzornega sveta Luke Koper, ki ni naredil vsega potrebnega za zaščito interesov družbe in uveljavitev konkurenčne klavzule za nekdanjega predsednika uprave Matića. Danes zato očitno prosto razpolaga z najbolj občutljivimi poslovnimi podatki našega podjetja, tudi v vlogi novega vodje razvijajočega se terminala oz. direktorja v nam najbližjem pristanišču in s tem neposrednemu tekmecu.

V vednost:
– Vlada Republike Slovenije,
– Predsednik vlade RS,
– Ministrstvo za infrastrukturo,
– Poslanske skupine,
– Slovenski državni holding,
– Mestna občina Koper,
– Občina Ankaran,
– mediji.