Objavljamo celotne odgovore SŽPD na temo odpravljanja IPS sistema v Luki Koper, krivičnih in nedopustnih praksah neplačevanja IPS delavcev kjer Luka Koper, predvsem pa država ne storijo nič, o nujnosti organiziranja v sindikat. 
V povezavi še novinarski prispevek RTV SLO.

1. Kako komentirate odpovedi delavcem IPS? Kakšne rešitve vidite zanje?

Posamezna IPS podjetja ne vidijo lastne perspektive v prenovljenem sistemu organiziranja dela in delavcev v Luki Koper. Pričakovano je, da bodo ta podjetja delavcem odpovedala pogodbe o zaposlitvi. Ob tem dela in potreb po delavcih v Luki Koper ne bo zmanjkalo. Nasprotno, pričakovati je, da bo Luka Koper, zaradi dosledne ureditve delovnega časa pa tudi zaradi zmerne rasti, potrebovala nekaj več delavcev. Vsi delavci lahko poiščejo zaposlitev pri agencijah za posredovanje dela, katere so sklenile pogodbe z Luko ali pa pri ZPP-jih (zunanji pogodbeni partner), ki bodo zakonita oblika izvajanja storitve. SŽPD in SŽPD-RR se intenzivno zavzemata, da bodo prav vsi dosedanji IPS delavci uspešno prestopili v agencije ali v ZPP-je. Veliko zmago smo v SŽPD že dosegli pri izvedbi prvega stebra Akcijskega načrta IPS, ko se je redno zaposlilo zelo veliko število dosedanjih IPS delavcev (okoli 300 direktnih zaposlitev). Zavedanje glede tega dosežka se najbolj pozna v velikem, skoraj stodostonem povečanju članstva v SŽPD, pred kratkim smo včlanili tisočega člana.
Kar nas skrbi in nas je skrbelo tudi pred tem, je to, da nekateri IPS “gazde” izrabljajo šibke točke posredniških sistemov, kjer država noče vpeljati strogih in doslednih pravil glede plačil obveznosti do delavcev. Zakaj se običajen državljan ne more izogniti niti kazni za parkiranje, MD SKIP in še nekateri pa lahko ostanejo dolžni delavcem izplačilo za že opravljeno delo? Pri tem je potrebno izpostaviti še ignoranco Luke Koper, ki podjetju MD SKIP-u in drugim skrbno plača opravljeno t. i. storitev, ker je “pošten” poslovni partner, do delavcev IPS-ov pa ne čutijo enake potrebe in odgovornosti. V vsej nerodnosti bo Luka Koper ponovno glavni krivec in nosilec sramote v javnosti. V SŽPD smo predlagali Luki Koper naj uporabi konkretne prijeme in poskrbi, da oškodovani delavci dobijo plače. Ne smemo pozabiti, da je prvi povzročitelj vsega slabega pri odhajajočem IPS sistemu prav Luka Koper, ki je še v devetdesetih letih, pod Koreličem vpeljala izkoriščevalski posredniški sistem podizvajalskega dela. Prvi “gazde” so bili prav tedanji veljaki iz Luke Koper. Tudi zato smatramo, da mora Luka poskrbeti, da noben delavec ne bo oškodovan.


2. Se bojite zlorab pri agencijah oziroma ali menite, da napovedane pogodbe z agencijami zagotavljajo zadostno zaščito pred zlorabami delavcev?

Zlorab pri uporabi agencijskega dela ne bi smelo biti, to nam zagotavljajo v Luki Koper, kot tudi v agencijah. V SŽPD in SŽPD-RR bomo glede tega na preži. Agencijski delavci morajo uživati enako vse pravice, kot redno zaposleni. Pomembno pa je povedati, da v SŽPD trdno stojimo na stališču, da agencije tako veliko število delavcev lahko Luki Koper posredujejo samo dokler se v Luki ne ugotovi, koliko delavcev družba potrebuje stalno. Takrat naj Luka Koper zaposli vsaj večino, če ne tudi vse agencijske delavce. Izgovor o pokrivanju špic v delu z agencijskimi delavci vsekakor ne drži, ker se špice v Luki pojavljajo na dnevni ali nekajdnevni ravni, agencijski delavci pa ne zagotavljajo takšne fleksibilnosti. Pravzaprav, agencije sploh ne zagotavljajo nobene t. i. fleksibilnosti, ki bi Luki lahko prišla prav, da ne govorimo sploh o tem, da je fleksibilnost tako ali drugače zlagana teorija, ki služi drugim namenom.
Naj še direktno odgovorimo ali se bojimo zlorab. Delavci organizirani v solidarne sindikate naj se ne bojimo. Vsak naslednji dan je negotov, a možnosti za več gotovosti in boljše življenje se zelo povečajo, če smo bratje in sestre enotni znotraj delavskega razreda in se ne delimo po paradigmah o črnih in belih, desnih in levih ipd., ki nami jih prodajajo izkoriščevalci.


3. Kako komentirate razpis za t. i. tretji steber? Menite, da tu lahko prihaja do zlorab oziroma kršitev temeljnih pravic

Razpisa ne komentiramo, pričakujemo pa, da je Luka zagotovila dovolj denarja za plačilo ZPP-jev in to zato, da bodo delavci ZPP-jev pošteno plačani. Pri IPS-ih to ni bilo mogoče, kar je večino “gazd” zapeljalo v nezakonito poslovanje oziroma vsaj na rob zakonitosti. Delaodajalci vedno lahko poskusijo kršiti temeljne in druge pravice, delavci s svojimi sindikati pa to lahko poskusimo preprečiti. V SŽPD se ne ukvarjamo z nadobudnimi pričakovanji, da bo nek pisani normativ delavcu prinesel blaginjo. Delavski boj je konstanta. Ko je Luka Koper pisala Akcijski načrt za odpravo IPS sistema, smo delavski predstavniki sindikata, pa tudi predstavniki v nadzornem svetu zahtevali, da ZPP sledi istemu načelu kot agencije, a to je delo pod enakimi pogoji za vse delavce in enako plačilo za enako delo. Seveda bomo ost svojega sindikalnega boja usmerili prav v izpolnitev tega načela.