Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – Luka Koper (SŽPD) si vsaj od leta 2011 aktivno prizadeva za razrešitev problematike IPS delavcev. Ko smo že takrat glasno opozarjali, da je sistem potreben temeljite prenove, smo bili, skupaj z delavci, ki so želeli spremembe na boljše, praktično osamljeni in proti sebi imeli vse današnje samooklicane odrešenike delavcev IPS, ki gradijo kariero na račun tistih, ki so in še danes rabijo pomoč.

SŽPD se je kot posvetovalno telo v minulih mesecih aktivno vključil v pripravo novega modela IPS, kar se je izkazalo kot dobro, saj smo preprečili namene, da bi se novemu modelu nadela druga maska, pod njo pa bi bile skrite vse slabosti sistema, v katerem so v zadnjih desetletjih na račun delavcev obogateli posamezniki, Luka Koper pa je na njem gradila t. i. finančno »vzdržnost«.

V posvetovanjih z upravo smo dokazali, da je model ustvarjanja dobička na račun pravic delavcev napačen, kakor tudi samo razmišljanje o tem, da bi se Luka Koper razkosala in ponudila najboljšemu ponudniku.

Danes lahko rečemo, da se model, ki se bo v naslednjih mesecih postopoma implementiral, najboljši približek normalnemu odnosu med delavcem in delodajalcem. SŽPD se zaveda dejstva, da bo prenova modela zagotavljanja dela v Luki Koper proces, ki ga ni možno uveljaviti čez noč.

Na skupno pobudo delavcev IPS in predstavnikov sindikata SŽPD je nastal sindikat vseh delavcev, ki niso zaposleni v skupini Luka Koper, z imenom Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – Z RAMO OB RAMI, skrajšano SŽPD-RR.  Skupni cilj obeh sindikatov je izenačitev pogojev dela za vse delavce v pristanišču: redno zaposlene, agencijske delavce in zaposlene pri zunanjih pogodbenih partnerjih, s poudarkom, da bo čim več redno zaposlenih oziroma da se progresivno zmanjšuje agencijsko in storitveno delo na najmanjši možni obseg.

Začetek implementacije novega modela zagotavljanja dela je le prva zmaga bratskih sindikatov, čaka pa nas še veliko dela, predvsem pri spremljanju njegove implementacije. Naj dodamo, da je SŽPD le pogojno potrdil primernost novega modela, saj ta še vedno predvideva veliko število agencijskih delavcev. S tem namenom je SŽPD pridobil  zagotovilo uprave Luke Koper, da bo na dan 30. 6. 2019 izdelana analiza implementacije novega modela in se bo ugotovilo število vseh agencijskih delavcev, ki bodo prešli med redno zaposlene v Luki Koper.

Svet delavcev Luke Koper je, v dogovoru s SŽPD, strategiji in akcijskemu načrtu IPS podal soglasje z zadržkom v katerem poziva upravo, da s SŽPD nemudoma dogovori omejitve in pogoje glede tipa, vrste in skupine strojev, katere bo Luka Koper dajala v najem za izvajanje storitev ZPP-jev. S tem želimo preprečiti kakršnokoli povečanje storitvene dejavnosti v prihodnosti.

Sindikata SŽPD in SŽPD-RR bosta tudi v bodoče vztrajala pri zahtevi, da se pri napovedanem zaposlovanju dosledno spoštujejo vidiki izkušenosti in usposobljenosti delavcev, ki že dolga leta delajo na deloviščih v koprskem pristanišču, pri vseh oblikah zaposlitev pa, da veljajo enaki pogoji in plačilo za isto delo.

Koper, 18. 9. 2018