Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper poziva večinska lastnika Zavarovalnica Triglav, d. d., k ukrepanju zaradi nedopustnega ravnanja uprave Zavarovalnice Triglav, in sicer:

– takojšnja ustavitev vseh postopkov zoper sindikalnega zaupnika Mile Zukića, ki vodijo k izredni odpovedi delovnega razmerja,
– takojšnja vzpostavitev razmer, ki omogočajo z Ustavo in zakonodajo RS zagotovljeno svobodno sindikalno organiziranje in delovanje ter delavsko soupravljanje,
– sprožitev postopkov za odpoklic in zamenjavo uprave družbe, ki s svojim delovanjem družbi povzroča nepopravljivo gospodarsko in družbeno škodo.

Prilagamo »Javni poziv upravi Zavarovalnice Triglav, d. d., da prekliče vse postopke zoper sindikalnega zaupnika Mileta Zukića« v katerem opozarjamo na dokazljivo škodljivo ravnanje uprave Zavarovalnice Triglav, d. d..

Dolžnost lastnikov, še posebej državnih podjetij, je zagotoviti, da poslovodstva gospodarskih družb spoštujejo civilizacijske pridobitve in podjetja upravljajo z najvišjo stopnjo družbene odgovornosti.

Izvršni odbor SŽPD

(Poslano večinskima lastnikoma in sicer Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) ter Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).)

(V vednost: uprava Zavarovalnice Triglav, d. d., Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, VaruhČlovekovihPravic RepublikeSlovenije, sindikati, mediji.)