JAVNI POZIV UPRAVI Zavarovalnica Triglav, d. d., DA PREKLIČE VSE POSTOPKE ZOPER SINDIKALNEGA ZAUPNIKA MILETA ZUKIĆA

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper poziva upravo Zavarovalnice Triglav, d. d., da nemudoma prekliče vse postopke zoper sindikalnega zaupnika Mileta Zukića, ki vodijo k izredni odpovedi delovnega razmerja. Obsojamo nasilje delodajalca, ki ga le-ta izvaja nad sindikalnim zaupnikom že dlje časa. Gre za nedopustne kršitve mednarodnih konvencij, Listine človekovih pravic, Ustave in zakonov Republike Slovenije, ki zagotavljajo pravico do svobodnega sindikalnega združevanja in delovanja.

Ukrepi, ki se izvajajo, niso le nezakoniti in zato lahko predmet kazenskih ovadb, ampak so tudi grožnja osnovnim civilizacijskim dosežkom, kateri prvi branik bi morala biti ravno država in podjetja v večinski državni lasti. Ta vaša ravnanja dokazujejo ravno nasprotno in so zato v veliko sramoto vsem vam, uzurpatorskim upravljalcem družbenega premoženja. S tem se povzroča tudi posredna in neposredna nepopravljiva škoda ugledu največje slovenske zavarovalnice, s čimer je oškodovano tudi naše skupno premoženje.

V kolikor takoj ne zaustavite vseh aktivnosti proti sindikalnemu zaupniku Mile Zukić, pričakujte množični pohod na Triglav!

Izvršni odbor SŽPD

(V vednost: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Slovenski državni holding (SDH), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), VaruhČlovekovihPravic RepublikeSlovenije, sindikati, mediji.)

(Vir slike: delo.si)