Po večmesečnih naporih za vzpostavitev konstruktivnega dialoga z družbo Piloti Koper, d. o. o., ki niso prinesli nobenega napredka, je bila napoved stavke neobhodna. V kolikor v roku manj kot enega tedna ne bo sklenjen dogovor o stavkovnih zahtevah, stavka začne v sredo, 3. 4. 2019 ob 7-ih zjutraj.

Stavka je bila napovedana veliko prej kot pa določa Zakon o stavki, in sicer z namenom, da v vmesnem času najdemo skupni jezik. Po našem prepričanju je potrebno zelo malo napora, da se ugodi stavkovnim zahtevam. Pokazali smo veliko mero konstruktivnosti, delodajalec pa nasprotno ignorira sindikat, namesto, da bi predlagal pogajanja, enostransko sklicuje sestanke brez vabljenja pogajalske skupine stavkovnega odbora, delavcem pa grozi s tožbami.

Področje pomorske pilotaže ni urejeno že vrsto let. Zaposleni so tudi sami urgirali pri odgovornih, tj. Upravi za pomorstvo Republike Slovenije. V začetku leta 2016 so nanjo naslovili vprašanja o statusu izvajalca pilotaže – pomorskega pilota v Republiki Sloveniji. Prejeli so zgolj pavšalne odgovore.

Posebej je nesprejemljivo, da ima podjetje Piloti Koper, d. o. o. monopol v dejavnosti, a hkrati nima nobenih obveznosti niti do države, niti do Luke Koper. Z drugimi besedami, kadarkoli lahko omeji ali preneha opravljati dejavnost, čemur bi sledila ohromitev ali zaustavitev dela v celotnem koprskem pristanišču. To bi nedvomno pomenilo enormno gospodarsko škodo ne le za Luka Koper, ampak tudi za Slovenske Železnice, od dejavnosti Luke odvisna podjetja in seveda za stranke. Gre torej za vprašanje celotne logistične verige, ki je močna toliko kot je močan njen najšibkejši člen. Zato toliko bolj preseneča, da država oziroma Uprava za pomorstvo Republike Slovenije v domeni Ministrstvo za infrastrukturo, do danes ni poskrbela, da bi se opravljanje pomorske pilotaže uredilo s koncesijsko pogodbo, ki med drugim natančno določa pravice in obveznosti koncedenta (države) in koncesionarja (podjetja).

Z leti se pretovor v Luki Koper povečuje, čemur se vsi deležniki prilagajajo: Luka posodablja opremo in zaposluje nove delavce, povečalo se je število vlakov, podvojilo se je število ladijskih vlačilcev, v podjetju Piloti Koper, d. o. o. pa krepko zaostajajo za časom, kljub vsakoletnim visokim dobičkom ne vlagajo niti v osnovna sredstva, delavce pa izžemajo do skrajnosti.

Razpolagajo le z dvema zastarelima ploviloma (letnik 1977 in 1985), od katerih je starejše ravnokar dano v oglas za prodajo s poudarkom, da je potrebno obnove. Prav tako je zastarela in pomanjkljiva delovna oprema, pilotov in čolnarjev pa je vedno manj – trenutno delajo le štirje piloti, ki opravljajo odgovorno in naporno delo 365 dni v letu, 24 ur dnevno ob vsakem vremenu. Najmanjša napaka lahko privede do ekološke nesreče, hudih poškodb in celo smrti. Poleg tega morajo ti delavci izpolnjevati visoka merila znanj in izkušenj, ki so predpogoj za licenco za opravljanje dela pilota. Drugače povedano, take delavce lahko v Sloveniji preštejemo na prste dveh rok, medtem ko v drugih pristaniščih v primerljivi dejavnosti delo organizirajo z bistveno več delavci, ki so tudi veliko bolje plačani.

Brezbrižnost delodajalca, predvsem pa države, sta skozi leta botrovala slabšanju delovnih pogojev ter varnosti in zdravja pri delu do te mere, da so zaposleni izgoreli, mnogi imajo tudi resne zdravstvene probleme, zaradi pomanjkanja kadra pa delodajalec zamejuje še edino možnost, da bi si delavci odpočili, tj. pravico do koriščenja letnega dopusta. Delodajalec hkrati zaposlene drži v šahu z visoko odškodnino za nespoštovanje konkurenčne klavzule v primeru, da bi šli delati k podjetju z enako dejavnostjo, in sicer 500.000 eur za pilote in 250.000 za vodje čolnov. Vse našteto, s šikaniranjem s strani delodajalca vred so primarni razlogi za napoved stavke. Zahteve temeljijo na izboljšanju pogojev in zagotavljanju zakonskih standardov za varno in zdravo delovno okolje, nabavi ustrezne delovne opreme in sodobnih plovil, zaposlitvi dodatnih delavcev ter uskladitvi plač s primerljivimi dejavnostmi v sosednjih pristaniščih.

V kolikor do stavke pride, bomo v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti – Luka Koper naredili vse, da zaščitimo delavce pri Piloti Koper, d. o. o. in da dosežemo maksimalno možno ureditev varnih in zdravih pogojev dela ne le za naše člane v družbi Piloti Koper, d. o. o., ki predstavljajo veliko večino tamkajšnjih delavcev, ampak za vse delavce,

Izvršni odbor SŽPD

Koper, 27. 3. 2019