Za napoved stavke podjetju Piloti Koper, d. o .o. se je odločila velika večina zaposlenih delavcev, med njimi skoraj vsi piloti in vodje čolnov, ki so včlanjeni v Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper. Do odločitve za ta ukrep je prišlo po več mesecih vztrajnega zavračanja konstruktivnega dialoga s strani vodilnih v podjetju.
Današnje navedbe prokurista podjetja, g. Valterja Kobeje v medijskih objavah glede reprezentativnosti sindikata, so neresnične in zavajajoče, hkrati pa protislovne, saj tudi sam izjavlja, da se je na zahteve sindikata odzval. Težava je v tem, da ni bil pripravljen izpolniti nobene od zahtev sindikata, še zlasti tistih, ki se nanašajo na odpravo najhujših kršitev pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
Nasprotno pa je g. Kobeja izbral taktiko ustrahovanja in pritiskov na vse zaposlene, ki so člani sindikata, njihovim predstavnikom ni dovolil prisotnosti na sestankih, na katerih so se obravnavale zahteve delavcev. Nekaterim članom sindikata je vročal povsem neutemeljena pisna opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in vršil pritisk na pooblaščenega zdravnika medicine dela, z namenom, da bi ga napeljal k izdelavi lažnih zdravniških spričeval.
Neresnična je tudi izjava g. Kobeje, da je z zaposlenimi sklenil dogovor. Drži le to, da je enostransko spisal predlog dogovora z nezakonitimi elementi in ga vsiljeval v podpis delavcem, ki pa so podpis odklonili.
Napadi na sindikat in delavce z navajanjem neresničnih in izkrivljenih dejstev, so namenjeni izključno ustrahovanju tistih delavcev, ki so si po več letih agonije na delovnem mestu prizadevali za odpravo številnih kršitev in izboljšanje stanja.
Delavci Pilotov Koper, d. o. o. in SŽPD si ves čas od lanskega oktobra dalje neuspešno prizadevamo za tvoren dialog, vendar smo trčili ob zid. Poskusi ustrahovanja in banaliziranja zelo resne situacije, ki jih lahko zasledimo v medijskih izjavah g. Kobeje, ne bodo pripomogli k temu, da se odpravi vrsta hujših kršitev, ki lahko vplivajo na varnost izvajanja dejavnosti pilotaže v koprskem pristaniškem akvatoriju.
Napoved stavke je klic v sili delodajalcu, ki delavce že vrsto let izžema in jih sili k delu v nemogočih pogojih ter s tem ogroža njihovo zdravje in življenje, hkrati pa varnost vplutja in izplutja v koprskem pristanišču, pri čemer lahko samo ena manjša napaka pilota ali čolnarja povzroči okoljsko katastrofo in ogrozi vrsto življenj, v prvi vrsti njihova življenja.
Podjetje Piloti Koper, d. o. o. že več kot dve desetletji izvaja monopolistično dejavnost, od katere je odvisna usoda koprskega pristanišča in lepega dela slovenskega gospodarstva, ki sloni na prednostih geostrateške lege Luka Koper. Kljub temu, da lastnik podjetja služi milijone evrov na račun monopolnega položaja, ni pripravljen vložiti v dejavnost niti osnovnih sredstev za obnovo zastarele flote plovil ali nabavo ustreznih zaščitnih oblačil ali druge osnovne opreme.


Izvršni odbor SŽPD
Koper, 21. 3. 2019