Mediji in druga zainteresirana javnost na nas naslavljate vprašanja o reševanju problematike IPS delavcev oziroma o t. i. akcijskem načrtu, zato povzemamo razvoj dogodkov in trenutno stanje. 

Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper smo v začetku februarja z upravo Luka Koper​ podpisali dogovor o umiritvi razmer v pristanišču, s katerim smo dosegli tudi, da smo pri reševanju IPS problematike postali posvetovalno telo, pri čemer je naše mnenje za upravo nezavezujoče. Kljub temu smo, kot vedno, trdno vztrajali na stališču, da je potrebno kar čim več IPS delavcev zaposliti v družbi in jim zagotoviti enako plačilo za enako delo, prednostno pa zagotoviti zaposlitev tistim, ki so v Luki najdlje.

Predlog tristeberne STRATEGIJE IPS, ki ga je pripravila uprava družbe, je bil za nas le pogojno in časovno omejeno sprejemljiv do izvedbe reorganizacije poslovnih procesov v družbi, saj gre za ogromno spremembo poslovnega modela. Ves čas opozarjamo, da bi bile pri tem rokohitrske in populistične “rešitve”, ki jih zagovarjajo nekateri zagovorniki IPS delavcev, predvsem na škodo le-teh, ker bi jih veliko ostalo brez zaposlitve zaradi neizpolnjevanja trenutnih pogojev za direktno zaposlitev. S tem bi bil IPS sistem morda res izkoreninjen, trenutni IPS delavci pa bi potegnili najkrajšo (o našem stališču smo tudi seznanili javnost https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2032860726980403&id=1409368172662998). 

Od zadnje obravnave strategije (pred prejšnjo sejo nadzornega sveta) se z upravo nismo več sestali na to temo, uprava pa je v zadnjem trenutku pripravila in sprejela AKCIJSKI NAČRT brez kakršnegakoli posvetovanja s SŽPD, kar pomeni kršitev dogovora iz začetka februarja. 

V zadnjem obdobju je Luka Koper tudi objavila precej razpisov za različna delovna mesta, pri čemer pa očitno nima namena zaposliti večine IPS delavcev z dolgoletnimi izkušnjami in tudi s pridobljenimi ustreznimi izpiti. Opažamo namreč, da se za razpisana delovna mesta pogosto ne vabi na razgovor izkušenih IPS delavcev, ki so usposobljeni za posamezno delo, izpolnjujejo vse pogoje in so že večkrat vložili prošnjo za zaposlitev. Namesto njih dobivajo službo v družbi ljudje, ki niso še nikoli prestopili luškega pragu, po nam neznani logiki pa imajo prednost tudi tisti, ki imajo bistveno manj delovnega staža na območju pristanišča. Na tak način družba izkazuje, da ne rešuje aktivno problematike IPS, med delavci ustvarja nejevoljo, konflikte in razočaranje ter dodatno razslojuje ljudi, ki delajo v enakih delokrogih znotraj terminalov.

Dogaja se torej ravno tisto na kar ves čas opozarjamo – najbolj izurjeni IPS delavci redko dobijo priložnosti za zaposlitev. Izgleda torej, da želi uprava skupaj s kadrovsko službo izigrati vse delavce.

Zaradi vsega dogajanja v zadnjem obdobju tudi sumimo, da gre pri reševanju IPS problematike za poskus oškodovanja in izčrpavanja podjetja iz strani uprave in nadzornega sveta na plečih najšibkejših in da nimajo resnih namenov rešiti tega sistema, zaradi katerega je bila odstavljena prejšnja, Matićeva uprava.