Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) se je kot organizator vključil v referendumsko kampanjo o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT).

SŽPD si je med prvimi organizacijami v Sloveniji aktivno prizadeval za izgradnjo drugega tira, saj smo se že v času, ko je infrastrukturni minister sedanje vlade na inavguraciji dejal, da tira ne potrebujemo, borili za to, da bodo Luka Koper, ljudje ter istrsko in slovensko gospodarstvo končno dobili sodobno železniško povezavo, ki bo omogočila obstoj in rast ne samo pristanišča, ampak celotne verige dejavnosti, ki so z njo povezane.

Poleg tega je treba poudariti, da nova dvotirna proga na relaciji Koper – Divača ne pomeni samo zagotovitev blaginje, zaposlovanja in izboljšanja socialne slike regije ter države, temveč ima širši pomen:

– ekološki, saj bi se zmanjšal kamionski cestni promet, ki je, kot vemo, med najbolj onesnažujočimi oblikami prevoza. Nova dvotirna proga bi stekla po trasi, ki ne poteka neposredno po vodovarstvenih območjih;
– varnostni, ker so območja pod Kraškim robom zaradi intenzivnega železniškega prometa letno obremenjena z obsežnimi požari, ki ogrožajo življenja ljudi in njihovo premoženje (hiše, kmetije, gozdovi, itd.);
– poslovni, ker bi povezava zagotovila možnost pretoka tovora tudi v primeru okvar na eni progi. Danes okvara na zastareli železniški povezavi pomeni takojšnjo zaustavitev vlakovnih kompozicij v celotni transportni verigi od Luke Koper do izhoda iz Slovenije;
– družbeni, ker bi nova dvotirna trasa potekala izven poseljenih območij. Staro traso bi lahko v tem primeru namenili turističnim ali rekreativnim dejavnostim in s tem dvignili destinacijsko vrednost slovenske Istre, predvsem pa bi izboljšali kakovost bivanja v koprskem zaledju.

SŽPD bo te in druge razloge, ki utemeljujejo nujnost čimprejšnjega začetka izvedbe projekta drugega tira, obširno predstavil v referendumski kampanji in pri tem pokazal ogledalo celotni slovenski politiki, ki se na škodo prebivalstva že več kot 20 let krega o najpomembnejšem državnem infrastrukturnem projektu. Pri tem želi država s projektom drugega tira na vsak način omogočiti vstop tujega kapitala v Luko Koper, kar bi lahko pripeljalo do razbitja enotnega upravljanja pristanišča in njegove razprodaje. Poleg tega pa bi slovenska politika stroške izgradnje drugega tira preko takse prevalila na državna podjetja (Luka Koper, Slovenske železnice in Petrol), hkrati pa lastništvo ključne državne železniške infrastrukture prepisala na tuje države, kar bi bil svetovni unikum.

Poudarjamo, da ni več časa za razprave o tem, ali zakon o drugem tiru potrebujemo ali ne, temveč se moramo poenotiti, da se izvedba projekta drugega tira začne nemudoma in brez izgovorov.

(foto: Javna tribuna “Tir za našo prihodnost” v organizaciji Civilna fronta Vstala Primorska – Vstani Slovenija; Koper, 13. 12. 2016)