Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) rezultat vnovičnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Koper-Divača (referendum) šteje kot popolno nezaupnico celotni sedanji Vlada Republike Slovenije in vsej državni politiki. Ta že od osamosvojitve Slovenije dalje ni bila zmožna urediti osnovne železniške infrastrukture, še zlasti kratkega, nekaj več kot 20-kilometrskega kraka med Koprom in Divačo, brez katerega bi lahko bila naša država že v nekaj letih odrezana od sveta, z vsemi negativnimi posledicami za ljudi in gospodarstvo. 

Čeprav je zakon zaradi nizke volilne udeležbe sprejet, to ni razlog za slavje. Edina srečna okoliščina v tem trenutku je, da se bomo čez tri tedne znova znašli na voliščih, kjer bomo na državnozborskih volitvah izvolili nov parlament in dobili novo vlado. Upamo, da bo ravnala v korist in ne na škodo slovenskih ljudi, nacionalnega gospodarstva in nacionalne teritorialne suverenosti. Vse to, kar sedanja vlada s škodljivim zakonom ni naredila.

Kot smo v preteklosti že večkrat poudarili, ima zakon o drugem tiru več pomanjkljivosti in je škodljiv. Zakon omogoča vstop tujega kapitala oziroma tujih držav kar nedvomno pelje v odtujitev ne le dejavnosti, temveč tudi infrastrukture. Za 200 milijonski “drobiž” bi Madžari pridobili 49 % delež v umetno ustvarjeni in nepotrebni tvorbi 2TDK, ta vložek pa bi si tudi v kratkem povrnili z dobičkom iz naslova upravljanje slovenske železniške infrastrukture. Med tem pa bi slovenska podjetja plačevala takso za pretovor in druge dajatve, ki so v resnici penali, s katerimi politika neposredno oškoduje poslovanje Luka Koper, Slovenskih železnic, avtoprevoznikov in drugih, ki bodo zaradi zagotavljanja konkurenčnosti primorani znižati stroške poslovanja, predvsem na račun plač nič krivih delavcev. Samo Luka Koper bi v 45-letih družbi 2TDK vplačala za preko 400 mio eur, za kar bi seveda morala pridobiti lastniški delež v družbi. Država je dolžna sama zagotoviti sredstva za izgradnjo osnovne infrastrukture, kar železnica vsekakor je. Tak model financiranja in izgradnje je lahko začetek pogroma nad slovenskim gospodarstvom: zamislimo si, kako bo izgledalo, če si bodo morala pomembna podjetja graditi ceste in železnice ob tem, da bodo za to tudi penalizirana.

Naša zahteva je jasna: takojšnja izgradnja dvotirne proge in odprava vseh škodljivih določil zakona, ki je bil danes potrjen zavoljo ene najnižjih volilnih udeležb. 

V vednost: medijem