V petek, 17.06.2016, je na 17. nujni seji komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora predsednik uprave SDH Marko Jazbec govoril o nesprejemljivo previsokih planiranih stroških dela v Luki Koper v obdobju 2016-2020. Ponovno (kot dne, 15.06.2016 v izjavi za Primorsko kroniko TV Koper) je operiral s podatki iz dokumenta NLB namenjenega delniškemu trgu z naslovom »Analize: Luka Koper, d. d. – Pred novim investicijskim ciklom«, kjer naj bi se čudežno zamenjale številke tako, da so se v stolpcu stroški dela znašli podatki iz stolpca amortizacija (amortizacija bo v Luki Koper, skladno z močnim investicijskim ciklom v porastu). S tem je člane komisije, Državni zbor in vso slovensko javnost hotel še enkrat prepričati, da so se zaposleni vgradili v petletni plan z neupravičeno rastjo plač, kar absolutno ni res. Plače so v Luki Koper direktno vezane na rast produktivnosti, kar pomeni, da rast prometa in prihodkov ne zadostuje za povečanje plač, če zaposleni ob tem ne povečamo tudi učinkovitosti. To pa pomeni nenehno optimizacijo poslovnih procesov in boljše delo zaposlenih, kar je tudi bil eden od očitkov g. Jazbeca (spet brez podlage v dejstvih in resnici).

  1. Jazbec je tako ravnal načrtno, torej z namenom, da očrni Luko Koper, njeno vodstvo in zaposlene, saj bi moral poznati prave podatke o poslovanju družbe. Verjamem, da v SDH vodijo tabelo poslovnih kazalcev Luke Koper skozi leta, zato je sklicevanje na analize tretjih zavajanje nespreten poskus prikrivanja lastnih napak.

To trdim s polno odgovornostjo, ker vem, da g. Jazbec pozna prave podatke poslovanja družbe, saj je bil le dva dni pred 17. nujno sejo komisije za nadzor javnih financ DZ, torej v sredo, 15.6.2016 (dopoldan) prisoten na rednem letnem sestanku uprave SDH in uprave Luke Koper, d. d., na katerem je bila tudi predsednica nadzornega sveta družbe Alenka Žnidaršič Kranjc. Na tem srečanju je izrecno večkrat poudaril, da stroški dela niso problematični.

Ker sem v družbi Luka Koper, d. d. zaposlen kot član uprave – delavski direktor in sem zato bil prisoten na omenjenem sestanku, so me izrečene neresnice v izjavi za Primorsko kroniko in nato na 17. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ DZ toliko bolj šokirale.

ZAVAJANJA, LAŽI IN MANIPULIRANJE, katerim smo priča v zadnjih dneh s strani predsednika uprave SDH so za človeka, ki skrbi za približno 15 milijard evrov vredno slovensko premoženje, nedopustne!

Očitno je, da g. Jazbec igra dvojno igro in ima nečiste namene. Namesto, da bi odgovorno skrbel za državno premoženje z Luko Koper, d. d. vred, ter za kvalitetna in številna delovna mesta (v Luki Koper je zaposlenih čez 1000 prebivalcev Slovenije in zadnja leta ustvari približno 50 novih delovnih mest letno, kar pomeni varnost in blaginjo za enako število družin), z zgoraj omenjenim početjem dokazuje, da ne premore moralnih in etičnih vrednot nujnih za opravljanje ene najbolj odgovornih funkcij v Sloveniji, zato na mestu predsednika Uprave SDH ne sme in ne more več ostati!

V dokaz omenjenim manipulacijam in lažem prilagam tudi izsek posnetka s seje 17. nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, iz katere je razvidno, da s poslovnimi rezultati ne manipulira le predsednik uprave SDH, ampak tudi predstavniki vlade: https://youtu.be/6YScUlBSQz8.

Lep pozdrav,

Stojan Čepar

Član uprave – delavski direktor