Spoštovani predstavniki vlade, SDH, poslanci, širša zainteresirana javnost, čeprav se neradi javno vmešavamo v stališča države, našega večinskega lastnika, so zadnja dogajanja, ki se stopnjujejo že daljše obdobje, šla čez vse meje sprejemljivega. Vedenje predstavnikov države pod floskulami korporativnega upravljanja je za nas kot državljane, občane, zaposlene in odgovorne za rezultate poslovanja Luke Koper nesprejemljivo in nedostojno. Prevečkrat smo bili v vlogi, ko smo morali zaradi nespametnih političnih imenovanj v vodstvo družbe (primer Časarjeve uprave) reševati podjetje. Zato tokrat ne moremo stati križemrok.

V predlogu za zamenjavo nadzornikov so navedene pomembne nekonsistentnosti, povezane z našim delom. Strateški poslovni načrt 2016–2020 smo lani pripravili mi, v okviru obstoječe uprave in nadzornega sveta. Ambiciozne strateške cilje, o katerih govorite, je zastavila sedanja vodstvena struktura, ob poznavanju pogojev dela in razpoložljivih resursov. Trende redno spremljamo in jih poznamo, tako kot tudi vse glavne akterje panoge in konkurence, drugače ne bi bili tako uspešni.

To, da družba vstopa v nove obširne investicijske cikle, vemo, saj smo si te cilje sami zastavili. Obstoječe zmogljivosti nam je namreč uspelo dobro zapolniti, zato načrtujemo nove. Mi smo vam povedali, kakšni izzivi nas čakajo, zato je absurdno, da v tem trenutku vi na to javno opozarjate.

Kot ste zapisali v obrazložitvi, želite v nadzorni svet pripeljati tudi strokovnjaka za prestrukturiranje, česar po naši strategiji 2016–2020 ne potrebujemo.

Uspehi družbe so plod strokovnega dela, ki ga družba obvladuje s slovenskim znanjem in izkušnjami že 60 let. V zadnjih letih smo si pridobili najvišjo finančno boniteto in dosegamo rekordne rezultate. Razvijamo se popolnoma samostojno in nikakor ne na račun države ali davkoplačevalcev. Luka Koper iz državne blagajne ne jemlje, temveč vanjo pomembno prispeva. Sodelovanje države zato pričakujemo zgolj v delu, ki sodi v njene pristojnosti, torej v pravočasnem razvoju javne povezovalne infrastrukture ter zagotavljanju statusnih pogojev, da lahko skladno z zakonodajo širimo dejavnost pristanišča.

Žal je država že pri teh svojih osnovnih nalogah neučinkovita, zato se čudimo, da jo skrbita tržni in operativni vidik pristanišča, pri katerem družba nima težav. Razumemo le, da našega poslovanja in delovanja panoge ne poznate, kar lahko upravičuje dejstvo, da ne morete prepoznati nasprotja interesov predlaganih nadzornikov in da gre le za načrtno diskreditacijo našega dela oziroma dela vodstva družbe. Čeprav vrh države trdi, da v predlaganem postopku spremembe sestave nadzornega sveta do zdaj ni zaslediti napak, kredibilnost vsebine in način ravnanja tega ne potrjujeta.

Opozarjamo, da imamo končno upravo, ki kompetentno, celovito in strokovno obvladuje poslovanje družbe. Uprava deluje pošteno in strokovno, kar daje Luki Koper ugled pri partnerjih in na mednarodnih trgih. Očitno mnoge tak način dela in iskrenega nastopa moti, ker preprečuje uresničevanje škodljivih političnih interesov.

Ravno zato dajemo absolutno podporo sedanji upravi. Vedite, da bodo vsi vaši poskusi zamenjave vodstva, ki jim že utirajo pot lažne govorice in celo skonstruirana anonimna pisma, deležni velikega nasprotovanja celotne vodstvene strukture družbe. Polno podpiramo tudi prizadevanja sveta delavcev, obeh sindikatov in vseh zaposlenih, ki se že mesece intenzivno zavzemajo za podporo obstoječemu načinu delovanja Luke Koper in za takojšnjo izgradnjo drugega tira, ki je nujen strateški projekt za Slovenijo.

Je pa že zdavnaj postalo jasno, da vas kakršni koli resni argumenti na to temo ne zanimajo, saj iščete le izgovore, kako se tega projekta ne da izpeljati na klasičen način, zato je ta projekt postal le pretveza za škodljive posege v delovanje Luke Koper. S svojim netransparentnim ravnanjem, nekredibilnimi in nespoštljivimi izjavami ter hkrati žaljivimi opazkami o našem delu in dvomov o naših uspehih ste prispevali, da smo končno v družbi vsi povsem poenoteni.

Zahtevamo, da prenehate zavajati in da javno predstavite namere države z Luko Koper in pristaniščem. Ves ta cirkus in lažni izgovori uničujejo ugled podjetja in njegovo stabilnost, kar povzroča poslovno škodo družbi. Če državi kot večinskemu lastniku za to ni mar, opozarjamo, da ima družba tudi druge lastnike in pomembne deležnike.

Če družbo posredno ali neposredno prodajate, povejte naravnost, da tega ne počnete zaradi slabega vodenja ali slabih rezultatov, saj naša družba dosega vsa merila poslovne uspešnosti, temveč zaradi nekih drugih ozadij in ciljev, ki nam jih niste nikoli razkrili.

Če pripravljate podlage za holdinške povezave, pristaniško upravo in podobne spremembe, ker rešujete druge neučinkovite državne strukture ali izpolnjujete parcialne interese neznanih ozadij, poudarjamo, da gre za škodljive posege za Luko Koper in edino slovensko pristanišče. Naša stališča niso vezana na prepričanja sedanje uprave, političnega razpoloženja ali sindikalnih teženj. Gre za stroko, ki zahteva spoštovanje do svojega dela.

Vodje organizacijskih enot Luke Koper, d. d.:
Bojan Babič, Marko Babič, Gregor Belič, Boštjan Blokar, Roman Božič, Boštjan Brlek, Andrej Cah, Maša Čertalič,

Mirjana Gontarev, Boris Jerman, Boris Kankaraš, Aleš Markežič, Boštjan Pavlič, Ivan Perič, Robert Rožac, Lea Stopar,

Sebastjan Šik, Bojan Tomišič, Nebojša Topič, Tea Vatovec, Branko Vodopija.