Umik stopnje tajnosti iz Sporazuma med Slovenijo in Madžarsko pri izgradnji drugega tira železniške proge Koper – Divača (Sporazum – http://www.mzi.gov.si/…/KM_naslovni…/novice/181012-1__2_.pdf) in stališče ministrice za infrastrukturo Alenka Bratušek, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama, so lahko dober začetek projekta, na katerega cela Slovenija čaka že več kot dve desetletji.

Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) bo budno spremljal naslednje korake, ob tem, da bo vseskozi aktiven pri tem, da se gradnja prepotrebnega drugega tira začne čim prej, predvsem pa bo nadaljeval pri izpostavljanju odgovornosti posameznih lokalnih in državnih političnih veljakov. Ti so, danes lahko na podlagi objavljenega dokumenta to tudi brez dvomov ugotovimo, odgovorni za veleizdajo Slovenije in sodelovanje pri projektu uničenja Luka Koper ter s tem tisočih delovnih mest in ogrožanja družin delavcev, ki jih zagotavljajo njene dejavnosti.

SŽPD je še v času, ko je Peter Gašperšič, takrat minister Ministrstvo za infrastrukturo, zatrjeval, da drugega tira ne rabimo, njegov bodoči sekretar Jure Leben (današnji okoljski minister!) pa se je ukvarjal z dokazovanjem avtentičnosti diplome, skupaj s Svetom delavcev Luke Koper sprožil obsežno akcijo zbiranja podpisov za podporo izgradnji drugega tira po vsej Sloveniji. Celotna država se je zavedala pomena izgradnje drugega tira, brez katerega bo Slovenija v naslednjih letih izbrisana iz evropskih prometnih koridorjev, kar lahko resno ogrozi več deset tisoč delovnih mest v logistiki in spremljajočih dejavnostih.

Danes je z objavo dokumenta jasno, da je bil namen propadle vlade Dr. Miro Cerar uničiti koprsko pristanišče, na račun izgube nacionalne suverenosti in konkurenčnosti nad prometno infrastrukturo, s polno podreditvijo interesom tujega kapitala, v tem primeru Madžarske. Dejanja, kot so načrtno oviranje gradnje s sprejetjem nepotrebnega zakona in z njim povezanimi referendumi, naklepna izguba evropskih sredstev z vložitvijo nepopolne dokumentacije, zavajanje in laganje z argumentom “nujnosti” vstopa tuje države v projekt, zavlačevanje s širitvijo koncesijskega območja pristanišča, nagajanje in ustvarjanje konfliktov z Občino Ankaran, niso samo predmet javne obsodbe, morala bi postati predmet resnih kazenskih preiskav.

SŽPD je že veliko pred javno objavo dokumenta izpostavil politično zaustavitev prepotrebne širitve koncesijskega območja Luke Koper s strani posameznih politikov na državni ravni, poslušnega vodstva koprske pristaniške družbe in s podporo lokalnih veljakov, predvsem Boris Popovič, ki je tudi “čudežno” čez noč spremenil mnenje o spornem zakonu o gradnji drugega tira iz “proti” v “za”.
Opozarjamo na 7. člen Sporazuma, ki potrjuje naša predvidevanja in javna opozorila, da so zemljiški mešetarji del območja, ki je znotraj državnega prostorskega načrta že 10 let namenjeno širitvi koprskega pristanišča, rezervirali za Madžare, pri čemer nikakor ni izključen tudi dostop do morja. Medtem, ko naj bi Luka Koper na podlagi škodljivega zakona o drugem tiru v družbo 2TDK zmetala vsaj 400 milijonov evrov, bi Madžari za polovico tega denarja prejeli solastniški delež in polovico koncesnine za 45 let medtem, ko bi Slovenija sama odplačevala vse druge kredite. S tem pa še ni konec, Orbanovim se obeta možnost soupravljanja tira in s tem otežitve dela Luki Koper ter Slovenskim železnicam, 50.000 m² zemljišč znotraj koprskega pristanišča, povrh pa še donos v višini najmanj 2,8% kar dejansko pomeni, da gre za kredit, ki bi ga Slovenija pod ugodnejšimi pogoji nedvomno lahko pridobila drugje, tudi z izdajo 20-letnih državnih obveznic z donosom 2 %.

Ministrico za infrastrukturo pozivamo k nadaljnjem razkrivanju in obsodbi sabotažne akcije njenih predhodnikov, ki se še danes družijo na udobnih foteljih, skupaj z njihovimi lokalnimi pomočniki. Hkrati zahtevamo pospešitev začetka izgradnje drugega tira ter spremembo vseh škodljivih členov zakona o drugem tiru, ki so bili namenjeni finančni oslabitvi slovenskih družb, na račun prihoda Trojanskega konja iz Madžarske.