Zaposleni v Luki Koper, d. d. smo zadovoljni, da nas je danes obiskala delegacija najvišjih predstavnikov vlade RS, predsednik vlade Miro Cerar in dva za nas ključna ministra, Peter Gašperšič in Zdravko Počivalšek.
Veseli nas, da so pohvalili dosežke in rezultate družbe, na katere smo posebej ponosni in potrjujejo ustreznost obstoječega načina delovanja pristanišča – brez pristaniške uprave – zato se nam zdijo razmišljanja v tej smeri (kakor jih je izrazil pred kratkim tudi predsednik uprave SDH Marko Jazbec) nerazumna in nepotrebna.
Delegacija je prisluhnila tudi našim ambicioznim razvojnim načrtom, ki izkazujejo poenotenje stroke, zaposlenih ter vodstva družbe. Verjamemo, da so zato zadnje govorice glede iskanja novih nadzornikov in morebitne menjave uprave družbe neutemeljene. Zaposleni smo namreč siti nenehnih politično motiviranih sprememb v vodstvu družbe in potrjujemo, da imamo končno strokovno in stabilno vodstvo, ki našo dejavnost pozna, dosega rekordne rezultate na vseh področjih poslovanja ter se zavzema za nadaljnjo uspešnost pristanišča.
Z naše strani je bilo ponovno, posebej izpostavljeno, da je največja omejitev nadaljnjega uspešnega razvoja pristanišča enotirni železniški odsek na relaciji Koper – Divača, zato nam je ključnega pomena terminski načrt za izgradnjo 2. tira in predvsem konkretna informacija, kdaj bodo dodatne železniške zmogljivosti na razpolago. Do te informacije žal danes nismo prišli, zato jo pričakujemo od pristojnih v kratkem. Glede na rast prometa in nove perspektivne posle, ki se nam obetajo, bi po naših ocenah dodaten tir potrebovali vsaj v letu 2020, zato so nas presenetile izjave ministra Gašperšiča, ki ocenjuje, da bi lahko obstoječa proga zadostovala do leta 2025 in zmogla 17 milijonov ton letnega prometa. Pričakujemo, da bodo neusklajenosti na to temo kmalu razjasnjene. Vsakršna zamuda ali negotovost pri izgradnji tega projekta gre v prid konkurenci, dodatnim obremenitvam okolja zaradi povečanja cestnega prometa, večje izpostavljanje varnosti itd., česar si ne moremo privoščiti. Zavlačevanje s projektom 2. tira nam namreč ves čas daje vtis, da so v ozadju neiskreni interesi, ki so škodljivi za poslovanje Luke Koper d. d. in bi koristili kot povod za privatizacijo družbe.
Zavedamo se, da je za Slovenijo financiranje takega projekta izziv, vendar verjamemo tudi, da si logistična panoga in gospodarstvo Slovenije zaslužita vso podporo nadaljnjemu razvoju. Nikakor pa ni v našem interesu, da bi bila ta naložba precenjena, zato že ves čas opozarjamo vse pristojne, da se zavzamejo za čim racionalnejšo izvedbo projekta. Dejstvo je, da Luka Koper državi veliko prispeva v obliki koncesnine in dividend, kar bo nadaljevala tudi v bodoče, ob tem, da celotni razvoj pristaniških zmogljivosti financira samostojno. Pričakujemo, da bo to prepoznano tudi v luči financiranja 2. tira.
Zaposleni bomo prizadevanja vlade in pristojnega ministrstva še naprej budno spremljali. Naši cilji so jasni: 2. tir do leta 2020, obstoječi model upravljanja pristanišča brez pristaniške uprave in pod vodstvom Luke Koper d. d., kontinuiteta vodenja družbe. Ker se zavedamo razvojne priložnosti in gospodarske perspektive, ki jo ima naša družba za državo, verjamemo, da je interes za nadaljnji uspešni razvoj pristanišča lahko obojestranski.

Stojan Čepar
Delavski direktor
Luka Koper, d. d.