Za razliko od predsednika uprave Luka Koper, ki v različnih intervjujih podaja zelo čudne in neoprijemljive odgovore o poslovanju in upravljanju našega podjetja, iz katerih je moč razbrati, da morda bolje pozna sosednja pristanišča kot pa naše in skorajda navija za drugačen model upravljanja, je naš član Rok Parovel v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo (STA) na temo poslovanja, optimizacije in reševanja IPS problematike v Luki Koper izpostavil vložen trud in pozitivne rezultate. V Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD) nam niti slučajno ni vseeno kakšen ugled uživa naše podjetje v javnosti!

Trdimo, da brez sodelovanja SŽPD pri reorganizaciji dela bi danes v Luki Koper verjetno gledali drugačno sliko, v kateri bi IPS sistem samo spremenil ime.
Bili smo posvetovalno telo pri pripravi in uvedbi tristebrnega modela reševanja IPS sistema v pravičnejšega, v katerem zasledujemo načelo enako plačilo za enako delo, vendar ne z uravnavanjem plač po najnižjih dohodkih, kar pa je neprestana želja kapitala. Boj za dostojno plačilo in za dobre delovne pogoje se nikoli ne konča, v njem ni prostora za popuščanje!
_________________________

Objavljamo celoten prispevek:

Parovel iz sindikata žerjavistov zadovoljen z rešitvijo problematike IPS

Koper, 1. decembra (MIV/BG) – V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD) so zadovoljni, da so v Luki Koper zagrizli v problem IPS, je za STA povedal predstavnik sindikata Rok Parovel. Čeprav ni bilo lahko spremeniti sistema, ki je deloval dve desetletji, Parovel meni, da so bili pri tem uspešni, se bodo pa žerjavisti v primeru nepravilnosti tudi v prihodnje odzvali.

Kot je v pogovoru za STA spomnil Parovel, ki je sicer kot predstavnik delavcev tudi član nadzornega sveta Luke Koper, so si v sindikatu žerjavistov vrsto let prizadevali za odpravo t.i. sistema IPS, danes pa so tik pred zaključkom preobrazbe oz. reorganizacije tega sistema v t.i. tristebrni model aposlovanja.

Tako so neposredno v Luki Koper zaposlili več kot 300 ljudi, okoli 350 jih bo delalo prek agencij za posredovanje dela, nekaj pa prek zunanjih pogodbenih podjetij. Parovel je priznal, da uvedba sprememb ni bila lahka, saj je sistem IPS “deloval 20 let in je bil zelo močno zagrizen v mentaliteto kot v samo organizacijo Luke in tudi širše skupnosti”.

Kljub temu so so zagrizli v to “kislo jabolko”, pri čemer je sindikalist ocenil, da jim je to kar dobro uspelo: “Številnim družinam, številnim ljudem smo oz. bomo omogočili dosti boljše in dostojnejše življenje.”

Glede skrbi, da bi se lahko sistem IPS spet pojavil pod drugim imenom, je Parovel priznal, da so se nekatera podjetja IPS preoblikovala v agencije ali zunanja pogodbena podjetja, da pa je težava tudi na strani države, ohlapne zakonodaje in nadzora. V Luki sicer zagotavljajo, da bodo imeli večji nadzor nad morebitnimi kršitvami in izkoriščanjem, vendar je vsak sistem odvisen od ljudi, razmišlja Parovel: “Če ljudje na konkretnih delovnih mestih zamižijo na eno oko, ali pa gledajo stran, je možnost, da pride do nepravilnosti, večja.”

Sam sicer upa, da bo nepravilnosti zdaj manj oz. da jih sploh ne bo. V SŽPD bodo še naprej na preži in “če bo prihajalo do nepravilnosti, seveda se bomo takoj odzvali, kot smo se vedno do zdaj, in se borili za to, da se te nepravilnosti odpravi”.

Na siceršnje poslovanje Luke Koper je sicer vplivala uvedba takse na pretovor za financiranje drugega tira, nekaj dodatnih milijonov je terjalo tudi že omenjeno preoblikovanje sistema IPS, poleg tega so v zadnjih dveh letih izvedli intenzivnejši zaposlovalni cikel, ki je bil potreben tudi zaradi kadrovske podhranjenosti na določenih delovnih mestih. Vse to se je poznalo na stroških, je pojasnil Parovel, ki pa je hkrati opozoril, da prihodki iz leta v leto rastejo, družba je v zelo dobri finančni kondiciji, tudi delovni procesi se optimizirajo.

Predstavnik sindikata žerjavistov je poudaril še, da so kljub veliki reorganizaciji zaznali večjo produktivnost na praktično vseh terminalih. “Zaposleni smo pokazali, da delamo dobro in da bomo verjetno v prihodnosti delali še bolje,” je napovedal.
Po njegovi oceni se pogoji za delo v pristanišču izboljšujejo, čeprav je vedno prostora za izboljšave. Sicer se po reorganizaciji ob opustitvi sistema IPS odpira tudi veliko novih izzivov. Na splošno pa so medosebni odnosi v podjetju dobri, tudi pripadnost zaposlenih je na visoki ravni, je dodal Parovel.

Prav tako se je korporativno upravljanje dvignilo na višjo raven, “tako na strani kapitala kot na naši, delavski strani”, je ocenil sindikalist. Dokaz, da delajo bolje, je po njegovem tudi ta, da uspejo večino problemov rešiti za pogajalsko mizo oz. znotraj podjetja in da torej umazanega perila ne perejo v javnosti.

Parovel se zaveda vpliva Luke na okolje. Tako je pozdravil sporazum s koprsko občino, po katerem bo družba namenila 200.000 evrov letno za izvedbo omilitvenih ukrepov, s čimer sam upa, da bodo olajšali življenje ljudem v neposredni bližini pristanišča. Se pa Luka Koper po njegovih besedah zaveda tudi družbene odgovornosti, kar se po njegovem prepričanju kaže tudi v visoki podpori javnosti razvoju pristanišča.

Obenem je Parovel zaradi pomembnosti Luke kot največjega zaposlovalca v regiji in velikih multiplikativnih učinkov na celotno slovensko gospodarstvo izpostavil nujnost izgradnje drugega tira v predvidenih rokih. Kot je opozoril, se med Trstom in avstrijsko-italijansko mejo gradi dvojni tir in “če bomo ta vlak zamudili, bo težko”.

V Luki se je nedavno zaposlila sploh prva žerjavistka. V sindikatu te spremembe pozdravljajo, saj se je izkazalo, da delo opravlja enakovredno moškim. Trendi v svetu gredo v smer, da vse več žensk opravlja tovrstne poklice, tudi izkušnje v drugih pristaniščih pa so pozitivne. Parovel je ob tem opozoril, da so v Kopru tudi na drugih delovnih mestih, kjer prevladujejo moški, dobili nekaj žensk.

(foto: mmc)