Predstavniki Sindikata žerjavistov pristaniških delavcev Luke Koper (SŽPD) Elvis Božič, Mirko Slosar in Mladen Jovičič smo se konec januarja udeležili srečanja delovne skupine Mednarodnega združenja sindikatov IDCE (Working Group Assembly of International Dockworkers Council, Europe) na Malti.

Na srečanju so razpravljali o pereči problematiki vse manj upoštevanih socialnih in delavskih pravic v evropskih pristaniščih, ki so prešle pod koncesijo velikih logističnih multinacionalk. V več primerih se je izkazalo, da novi upravitelji ne spoštujejo kolektivnih pogodb in ostalih odločb, ki zagotavljajo varnost pri delu, primerno stopnjo usposobljenosti in ostale pravice delavcev. Najbolj aktualen je primer terminalista APM v lasti ladjarja Maersk, ki je pred kratkim prevzel švedsko pristanišče Gothenburg.

Naslednje srečanje delovne skupine IDCE bo potekalo ravno v Gothenburgu, kjer bodo planirali dejavnosti namenjene poenotenju in izvajanju solidarnih akcij na mednarodnem nivoju, saj je to edini način za obdržanje priborjenih delavskih pravic in dostojnega dela. Iz vseh predstavljenih primerov izhaja, da samo v sindikate združeni pristaniški delavci imajo možnost oz. uspejo ohraniti službe in preprečiti prekarizacijo dela.