Uprava Luka Koper je včeraj predstavila predlog nove Strategije IPS, ki temelji na treh stebrih: direktne zaposlitve v Luki Koper, najemanje zunanjih storitev kjer bo možno in pravno dopustno ter agencijsko delo.
 
Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD), kot vedno doslej in kot bo še v prihodnje, načeloma nasprotuje zaposlovanju delavcev preko zaposlitvenih agencij in najemanju zunanjih storitev. Trenuten predlog uprave Luke Koper je za nas pogojno sprejemljiv, in sicer za kratek rok, do izvedbe reorganizacije poslovnih in drugih procesov v družbi. 
 
Po zagotovilih uprave Luke Koper naj bi se zaposlitve dodatnih delavcev začele še v tem letu, kar je bila ena od zahtev SŽPD pri sprotnih posvetovanjih z upravo (status posvetovalnega telesa smo dosegli v delavskem boju januarja in februarja letos). S to zahtevo naj bi že letos dosegli rekordno zaposlovanje, kot ga ni bilo v zadnjih desetletjih, če bo tak predlog na ravni organov družbe tudi sprejet.
 
Druga zahteva SŽPD, na kateri tudi vztrajamo, je zagotovitev plačne enakopravnosti za vse skupine delavcev, ne glede na to, v katerem zaposlitvenem razmerju se nahajajo, po načelu “ENAKO PLAČILO ZA ENAKO DELO!”.
 
Naj spomnimo, da smo se kot sindikat tako v Luki Koper kot izven nje ves čas zavzemali za odpravo sistema IPS in zagotovitev zakonskih pravic vseh delavcev v Luki Koper, še posebej po stavki leta 2011. Posledice naših pritiskov so bile:
 
1. Sprostitev zaposlovanja v Luko Koper;
2. Zaposlovanje IPS delavcev direktno pod Luko Koper (kar ni bilo samoumevno!);
3. Vsakoletno številčnejše zaposlovanje delavcev v skupino Luka Koper, cca 30-60 delavcev, med katerimi so bili mnogi IPS delavci.
 
Včeraj predstavljeno strategijo uprave Luke Koper, ki naj bi odpravila nezakonitost sistema IPS, razumemo kot prvi korak do zagotovitve enakopravnega položaja delavcev v Luki Koper. Zavedamo se, da je pred nami še veliko dela in sindikalnega boja ter budnega spremljanja zavez uprave.
 
Opozarjamo, da je Luka Koper pred velikansko spremembo poslovnega modela, ki bo vplivala na poslovanje družbe in predvsem na socialni položaj delavcev, ki naj bi se občutno izboljšal. Glede na naravo dela, potrebe po številu delavcev dnevno nihajo, vendar ni dvoma, da delavci ne smejo nositi bremena tega dejstva. Populistične zahteve po instant rešitvah bi nasprotno lahko pripeljale do tega, da bi velika večina IPS delavcev čez noč ostala na cesti, ker ne izpolnjujejo sedanjih pogojev za zaposlitev v podjetju (veljavna EU zakonodaja). Vztrajali bomo, da se pri reševanju IPS problematike zaposli kar največje možno število teh delavcev direktno v podjetju.
 
Že do sedaj smo bili vedno na razpolago vsem IPS delavcem, ki so/ste nas prosili za pomoč, od aprila dalje pa jih/vas vabimo tudi v našo pisarno. O točnih terminih bodo/boste obveščeni preko naše FB in spletne strani ter z objavami na oglasnih deskah v podjetju. Želimo si in pričakujemo vaš obisk. Se vidimo!