Danes (sreda, 18. 7. 2018) smo na medijski konferenci predstavniki SŽPD in SŽPD-RR skupaj predstavili novo ustanovljen sindikat, ki včlanjuje delavce, ki niso zaposleni v družbi Luka Koper. Bratska sindikata se bova skupaj borila za izenačitev pogojev dela in za enako plačilo za enako delo, predvsem pa za direktno zaposlitev v Luki čim več delavcev, ki že danes delajo na področju pristanišča!

Izjava za javnost SŽPD-RR:

Na skupno pobudo delavcev IPS in predstavnikov sindikata SŽPD je nastal sindikat vseh delavcev, ki niso zaposleni v skupini Luka Koper, z imenom Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – Z RAMO OB RAMI, skrajšano SŽPD-RR.
Ustanovna seja SŽPD-RR je bila 8. 6. letos, udeležilo se je je 36 delavcev IPS kot članov ustanovne skupščine. Prisotnih je bilo tudi mnogo predstavnikov SŽPD.
Idealno bi seveda bilo, da bi se SŽPD-RR čimprej ukinil, kar bi pomenilo, da se vsi IPS delavci zaposlimo v Luki Koper; če pa govorimo o nedvomno in realno dosegljivih ciljih, bo naše poslanstvo čimprejšnja izenačitev delovnih pogojev in pravic iz dela za vse delavce, ki delajo v pristanišču. V zvezi s tem bo SŽPD-RR izvedel pravno analizo in zahteval odpravo ugotovljenih kršitev, v nadaljevanju pa nadziral spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
Po načinu organiziranosti je SŽPD-RR enak kot SŽPD, kar pomeni, da nima predsednika in da je najvišji organ upravni odbor, ki trenutno šteje 29 članov. Z namenom, da bi ustvarili čim večjo sinergijo, so nekateri predstavniki enega sindikata tudi v organih bratskega sindikata. Sindikata delujta usklajeno.
Pred današnjo uradno objavo ustanovitve je SŽPD-RR pridobil 93 pristopnih izjav delavcev iz 12-ih IPS podjetij.
Naš naslednji korak je seznanitev delodajalcev z včlanitvijo pri njih zaposlenih delavcev v SŽPD-RR. Ob tej priložnosti pozivamo vse sodelavce IPS podjetij, ki niso še člani SŽPD-RR, da se nam pridružijo, kajti v SLOGI JE MOČ. Spomnimo naj, da je država že lani obljubila rešitev IPS problematike, mi pa ji bomo z obilico dobre volje pri tem pomagali.

Izjava za javnost SŽPD:

V SŽPD ugotavljamo, da je akcijski načrt reševanja problematike IPS delavcev končno sprejet. Pri njegovi implementaciji je nujno poskrbeti za socialni vidik, zato bomo skupaj z bratskim sindikatom SŽPD-RR zahtevali, da se zaposlujejo v čim večji meri IPS delavci, ki že dolga leta delajo na deloviščih Luke Koper. Potrebno je slediti kriterijem izkušenj in usposobljenosti, kriterij izobrazbe pa omehčati tako, da ti IPS delavci ne izpadejo iz konkurence. Dejstvo je namreč, da če so do sedaj bili povsem primerni za delo v Luki, bodo zagotovo tudi še naprej.
Za tiste IPS delavce, ki bodo zaposleni pri agencijah in IPS podjetjih, se bomo s SŽPD-RR borili za iste pogoje dela in plačilo kot jih imajo zaposleni v Luki – ali z drugimi besedami, enako plačilo za enako delo.
Opozarjamo, da v kolikor bo katerikoli delodajalec omejeval ustavno pravico do svobodnega sindikalnega organiziranja ali izvajal kakršnekoli pritiske na člane SŽPD-RR, bomo skupaj uporabili vse oblike sindikalnega boja, da se to prepreči.
Država je lani rekla, da je potrebno ukiniti razlike med delavci v Luki Koper – SŽPD in SŽPD-RR se bosta skupaj borila, da se to tudi realizira.