Uprava družbe in Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper(SŽPD) sta sklenila sporazum o umiritvi razmer v koprskem pristanišču, ki bo omogočil takojšen nemoten proces dela na žerjavih in vseh drugih pristaniških storitvah. Podpisniki sporazuma so se dogovorili, da bo uprava umaknila civilni postopek zoper Mladen Jovičić in v roku 90 dni, z vključitvijo SŽPD in Sveta delavcev uskladila tehnološke postopke in elaborate o varnosti pri delu povezane z delovnimi procesi pri višinskih manipulacijah. Družba bo, ob sodelovanju SŽPD kot posvetovalno telo intenzivno delala na akcijskem planu reševanja razmerij z zunanjimi izvajalci pristaniških storitev (IPS).

Uprava in reprezentativni sindikati si bodo prizadevali, da bi do konca tega meseca sklenili nov socialni sporazum. Obe strani si bosta prizadevali za konstruktivno sodelovanje na vseh področjih ter se bosta izogibali negativni medijski izpostavljenosti družbe in skupine Luka Koper v javnosti.