Socialni sporazum, ki poslovnim partnerjem in širši pristaniški skupnosti sporoča, da podjetje ponuja stabilno poslovno okolje in ni izpostavljeno socialnim nemirom, je v Luki Koper pretekel februarja letos. Sindikat je kot odgovoren socialni partner, ki od nekdaj skrbi za dobrobit delavcev in podjetja, predlagal podaljšanje sporazuma in podal osnutek dokumenta že novembra 2022.

Nenavadna nezainteresiranost za sklenitev pomembnega dokumenta sovpada z destabilizacijo operative, zgodovinsko visokim vsesplošnim nezadovoljstvom zaposlenih in hudim zastojem ključnih investicijskih projektov, ki so vezani na izgradnjo drugega tira.

V vednost:
– mediji
– Vlada RS
– Kabinet predsednika Vlade RS
– Ministrstvo za infrastrukturo
– Slovenski državni holding