V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, Sindikatu poštnih delavcev in Konferenci sindikatov ZSSS, Zavarovalnice Triglav, d. d. zgroženo spremljamo dogajanje v Premogovniku Velenje, d. o. o., kjer vodstvo podjetja grozi sindikalistu Asmirju Bećareviću z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Že dalj časa trajajoča represija nad pristnim in srčnim borcem za delavca in človeka kot je kolega Asmir, je podlost brez primere ter kot taka sramota za civilizacijske dosežke. Je gnusen pljunek na vse, tudi v krvi izborjene delavske pravice, je ponižanje vseh delavcev ter poštenih in svobodomiselnih ljudi.

Manipuliranje, zalezovanje in ustrahovanje sindikalistov so primitivne prakse, ki so še posebej nedopustne v podjetjih v lasti države. Ta bi kot prvi branik prava morala poskrbeti, da se dosledno uveljavljajo mednarodne konvencije ter Ustava in zakoni Republike Slovenije, ki zagotavljajo pravico do svobodnega sindikalnega združevanja in delovanja!

Napad na Asmirja zaradi sindikalnega udejstvovanja (!) je napad na vse sindikaliste, vse sindikate, vse delavce in naše družine, čemur se moramo vsi zavedni ljudje odločno in brezkompromisno upreti!

V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, Sindikatu poštnih delavcev in Konferenci sindikatov ZSSS, Zavarovalnice Triglav, d. d. ostro obsojamo tako ravnanje in vodstvo Premogovnika Velenje, d. o. o. pozivamo k takojšnjemu preklicu vseh postopkov zoper Asmirja Bećarevića, ki vodijo k odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V nasprotnem primeru bomo uporabili vsa razpoložljiva sredstva, da bo nekdo odgovarjal po 200. členu Kazenskega zakonika, ki pravi tako:
(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat.

Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper
Sindikat poštnih delavcev
Konferenca sindikatov ZSSS, Zavarovalnice Triglav, d. d.

Poslano:
– vodstvo Premogovnika Velenje, d. o. o.

V vednost:
– Vlada Republike Slovenije
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
– Inšpektorat za delo
– Slovenski državni holding
– Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

– mediji